KMA-Plan

 

KVALITETSPOLICY

SPEFs medlemsföretag skall genom en helhetssyn på kvalitet och med alla medarbetares ansvar, verka för att alla våra tjänster och produkter uppfyller våra kunders behov och förväntningar.

Detta gör vi genom att:

 • Att i all vår verksamhet ha en dialog med våra kunder om vilka behov och förväntningar som föreligger på tjänsten eller produkten.
 • Att alla medarbetare i samverkan tar ansvar för tjänsten eller produkten som vi levererar.
 • Att alltid utföra riskanalyser inför nya aktiviteter.
 • Ge våra medarbetare produktinformation för att öka kunskapen.

MILJÖPOLICY

SPEFs medlemsföretag skall i all verksamhet verka för en hållbar och långsiktig samhällsutveckling genom att erbjuda tjänster och produkter som tillgodoser kunders och samhällets behov.

Detta gör vi genom att:

 • Aktivt samarbeta med kunder, leverantörer och andra intressenter.
 • Uppnå eller överträffa lagar och förordningar inom miljöområdet.
 • Förebygga uppkomst och spridning av föroreningar.
 • Främja resurshushållning och källsortering.
 • Engagera alla våra medarbetare i miljöfrågor genom att öka kunskapen.
 • Beakta produkternas miljöeffekter under produktionen och dess hela livslängd.

ARBETSMILJÖPOLICY

SPEFs medlemsföretag skall genom medarbetarnas engagemang inom arbetsmiljöarbetet medverka till en säker och god arbetsmiljö.

Detta gör vi genom att:

 • Riskfyllda arbeten kartläggs och utvärderas. Åtgärder vidtas för att minimera riskerna på våra arbetsplatser.
 • Medarbetare skall ges ökad delaktighet i planeringsarbetet för att därigenom öka engagemanget och motivationen för arbetsmiljön på våra arbetsplatser.
 • Uppnå och överträffa lagar och förordningar inom arbetsmiljöområdet.
 • Utbilda och informera alla berörda i arbetsmiljöfrågor.

 

FC Mureri AB

Exportgatan 33
422 46 Hisings Backa
Kontor: 031-330 23 85
Fax: 031-330 41 71
info@fcmureri.se
Orgnr: 556733-7745