Historia

FC Mureri startates av Peter (F)alk & (C)arlberg Henrik 1993

Henrik startade en egen firma Carlbergs Mureri 1986. Han kämpade sig fram som ensam till början av 1990-talet där han senare kom i kontakt med Peter  som hade en egen firma Falkens Mur och Puts.
Efter ett par års slit och en massa beställningar som rullat in beslutade dom sig att ingå partnerskap :) och
startade F & C Mureri KB, som nu heter FC Mureri AB.

2007 Hade företaget expanderat mycket och behovet efter fler medarbetare på kontoret öppnades.
Eftersom Peter och Henrik inte ville ta in personal utifrån så kom frågan till den kunniga personalen och
det var vid denna tidpunkt som Tommi Tauriainen och Magnus Albaeus gjorde entré på chefs plats, då de hade jobbat i företaget sedan 1993 samt 1999 och skulle nu leda sina gamla arbetskamrater.

2013 Thomas Müller anställs som arbetsledare, han var ägare till ett annat murföretag i Göteborg och har rekryterats till FC Mureri AB (kalkyl, arbetsledning) även detta som ett steg i att stärka företagets ledande position inom rätt murat och putsat arbete.

FC Mureri AB

Exportgatan 33
422 46 Hisings Backa
Kontor: 031-330 23 85
Fax: 031-330 41 71
info@fcmureri.se
Orgnr: 556733-7745